Servis výťahov

Vykonávame pravidelný servis našich, ako aj iných značiek výťahov  v bytových domoch, administratívnych budovách a komerčných priestoroch, výrobných a logistických centrách, vo výrobných objektoch, vo verejných budovách, nemocniciach a vzdelávacích centrách.

FLEXIBILITA

Vyprosťovacia služba 24h/denne, 365 dní v roku

PROFESIONALITA

Kvalifikovaní technici s dlhoročnou praxou

RÝCHLOSŤ

Rýchly servis odborne a kvalitne.

Zabezpečujeme servis rôznych značiek a typov výťahov.

 

Našim cieľom je vykonávať pravidelný servis a  kontroly výťahov v čo najvyššej miere kvality, preto zamestnávame kvalifikovaných pracovníkov, ktorých pravidelne zaškolujeme a vzdelávame pre inovatívne techniky, nové normy a predpisy.

Pravidelný servis výťahov najčastejšie vykonávame na základe paušálnej zmluvy o dielo uzavretej so zákazníkom. V rámci tejto zmluvy sa vykonávajú činnosti na odstránenie bežných prevádzkových porúch, odborné prehliadky ( 3 mesačné alebo 6 mesačné), činnosť dozorcu výťahu, vyslobodzovanie osôb z výťahu 24 hodín denne.

Bežné prevádzkové poruchy sú odstraňované v čo najkratšom čase od nahlásenia poruchy.  Naša poruchová služba je Vám k dispozícii 365 dní v roku vrátane všetkých sviatkov.

Na vyslobodenie osôb z výťahu technik nastupuje okamžite (je nutné počítať s časom potrebným na dopravenie technika).

Pracovníci centrálneho dispečingu sú k dispozícii v pracovných dňoch od 7.00 do 18.00 hod. a mobilný dispečing je k dispozícii 24 hodín denne. V prípade našej neprítomnosti na centrálnom dispečingu sa hovor presmeruje nášmu technikovi na mobilný telefón.

Máte záujem o servis výťahu?

Kontaktujte nás