Modernizácie

VÝHODY MODERNIZÁCIE

Zvýšenie bezpečnosti

Bezpečnosť užívateľov výťahového zariadenia je najdôležitejšia. Pri modernizácii sa snažíme bezpečnostné riziko čo najviac znížiť a prispôsobiť tak, aby vyhovovalo súčasným normám a predpisom. Používame systémy a technológie najlepšej kvality.

Výkon a ekológia

Ekologická náročnosť je v dnešnej dobe veľmi dôležitá. Pri modernizácii sa používajú prvky s energetickou úsporou s ktorou sme priateľský k životnému prostrediu. Riadiace systémy a výťahové stroje s vyššou účinnosťou sú energeticky úspornejšie v priemere až o 30%.

Estetika a dizajn

Vzhľad kabíny a výťahových dverí je pre užívateľa veľmi dôležitý hlavne z vizuálnej stránky. Moderný dizajn a použitie kvalitných a odolných materiálov zlepšujú vzhľad, čím sa zvyšuje komfort jazdy a estetický dojem z výťahu.

Potrebujete modernizovať výťah?

Kontaktujte nás!