Modernizácia kabíny

Modernizačný balíček kabín a nosných rámov kabín

Modernizačný balíček výťahových kabín sa vykonáva:

  • Výmenou opláštenia kabíny s automatickými kabínovými dverami na nový nosný rám
  • Výmenou opláštenia kabíny na pôvodný nosný rám

 

Modernizačný balíček výťahových kabín je možné vykonať buď výmenou opláštenia (interiéru) výťahovej kabíny na pôvodný nosný rám kabíny s ponechaním pôvodných technických parametrov, alebo výmenou opláštenia výťahovej kabíny s automatickými kabínovými dverami na nový nosný rám. Pri výmene rámu kabíny s opláštením sa znižuje bezpečnostné riziko, nakoľko konštrukcia rámu kabíny je vyhotovená na základe platnej normy a je vybavená obojsmernými zachytávačmi, automatickými kabínovými dverami, vážiacim zariadením. Montážou nového opláštenia sa dizajn prispôsobuje požiadavkám zákazníka s dôrazom na energetickú úsporu. V prípade montáže novej výťahovej kabíny spolu s rámom je potrebné vykonať modernizačný balíček riadiaceho rozvádzača a elektroniky.

 

Kabína obsahuje nasledujúce prvky:

Kabína z pozinkovaných plechových panelov – komaxitový nástrek alebo obklad polyrey

Nový rám kabíny s pozinkovanou úpravou a obojsmernými kĺzavými zachytávačmi

Automatické kabínové dvere

Podlahová výdreva s podlahovou krytinou – ALTRO, alebo dlažba

Úsporné LED osvetlenie kabíny

Nerezové lišty

Zrkadlo kabíny

Vážiace zariadenie (nutnosť vykonania elektrického modernizačného balíčka)

Ovládače kabíny (tlačidlá s optickým potvrdením voľby, LCD display so zobrazením smeru jazdy, funkciou preťaženia, zobrazením telefónnych čísel na servisnú firmu a nosnosťou výťahu, núdzové osvetlenie v prípade výpadku elektrickej energie, dorozumievacie zariadenie)

Potrebujete modernizovať výťah?

Kontaktujte nás!