Nové výťahy

Montážou nového výťahu sa splnia požiadavky súčasných platných technických noriem a legislatívnych predpisov, čím získate bezpečnejší, úspornejší a spoľahlivejší výťah s moderným dizajnom.

 

Vykonávame dodanie a montáž všetkých typov výťahov do rôznych konštrukcií výťahových šachiet. Snažíme sa nájsť optimálne dispozičné riešenia, ktoré poskytujú v čo najväčšej miere zväčšenie podlahovej plochy výťahovej kabíny a šírky šachtových dverí.

 

Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne a vždy sa snažím nájsť vhodné riešenie rekonštrukcie tak, aby spĺňalo jeho požiadavky, či už dizajnové, technické alebo ekonomické.

Vlastná realizácia rekonštrukcie je zabezpečená formou dodania a montáže výťahu na kľúč. V cene realizácie je demontáž pôvodného výťahového zariadenia, montáž nového výťahu, stavebné úpravy, projektová dokumentácia, skúška autorizovanou osobou, záručný servis.

HLAVNÉ VÝHODY NOVÉHO VÝŤAHU

Vyššia bezpečnosť

Vyšší komfort jazdy

Úspora nákladov na servis a opravy

Zvýšenie nosnosti

Energetická úspora

Tichý chod

Zväčšenie podlahovej plochy kabíny

Moderný a atraktívny dizajn

Odstránenie bezpečnostných rizík

Zvýšenie rýchlosti

Chcete realizovať svoju predstavu o novom výťahu?

Navrhneme pre Vás to najlepšie riešenie.