Skúšky a prehliadky výťahov

Výťahy, pohyblivé schody, chodníky a žeriavy sú vyhradené technické zariadenia. Na vyhradenom technickom zariadení je potrebné počas prevádzky vykonávať prehliadky (revízie) a skúšky v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009. Rozsah prác prehliadok a skúšok sa vykonáva v zmysle príslušných technických noriem.

V našej internej databáze máme zaznamenané skúšky, ktoré už boli vykonané a tiež skúšky ktoré sa majú vykonať. Vieme Vás preto vopred upozorniť na blížiacu sa skúšku. Naše administratívne pracovníčky začiatkom každého roka zasielajú výzvy na výkon opakovaných odborných skúšok ako aj opakovaných úradných skúšok.

Úradné skúšky vykonávame v asistencii s Technickou inšpekciou SR.

Odborná prehliadka

Prehliadku vykonáva revízny technik (odborný pracovník)

  • Výťah s prevádzkou osôb (každé 3 mesiace)
  • Výťah bez prevádzky osôb (každých 6 mesiacov)

Cena za vykonanie odbornej prehliadky je zahrnutá v pravidelnom zmluvnom servise. Zaznamenáva sa do knihy kontrol výťahu.

Odborná skúška

Skúšku vykonáva revízny technik (odborný pracovník)

  • Výťah s prevádzkou osôb (každé 3 roky)
  • Výťah bez prevádzky osôb (každých 6 rokov)

Cena za vykonanie odbornej skúšky je stanovená podľa cenovej ponuky resp. dohodou z dôvodu vykonávania v 3. a 6. ročných intervaloch. Výsledok skúšky je zaznamenaný do protokolu.

Opakovaná úradná skúška

Skúšku vykonáva oprávnená právnická osoba (skúšku riadi, vyhodnocuje) a servisná firma (vykonáva kompletné prevedenie skúšky)

  • Výťah s prevádzkou osôb (každých 6 rokov)
  • Výťah bez prevádzky osôb (každých 10 rokov)

Cena za vykonanie asistencie pri úradnej skúške a cena za úradnú skúšku je stanovená podľa cenovej ponuky resp. dohodou z dôvodu vykonávania v 6. a 10. ročných intervaloch. Výsledok skúšky je zaznamenaný v osvedčení.

Máte záujem o skúšky výťahu?

Kontaktujte nás