Riadiaci systém

Riadiaci systém a elektronika

Modernizačný balíček riadiacich systémov:

Výmenou riadiaceho rozvádzača s frekvenčným meničom a elektroinštalácie získate bezpečnejší, úspornejší a spoľahlivejší výťah. Ovládaním otáčok motora a zmenou frekvencie dochádza k plynulému rozbehu a dobehu výťahového stroja a kabíny čo sa prejaví najmä predĺžením životnosti stroja, znížením hlučnosti, úsporou elektrickej energie a tým dôjde k zvýšeniu komfortu jazdy.
Rozvádzač spĺňa požiadavky platných noriem a je certifikovaný Technickou inšpekciou SR. Tento rozvádzač je určený pre úplnú modernizáciu a rekonštrukciu výťahov v bytových domoch.

 

Elektrický modernizačný balík obsahuje nasledujúce prvky:

  • Rozvádzač s frekvenčným meničom
  • Ovládače kabíny (tlačidlá s optickým potvrdením voľby s braillovým písmom, LCD display so zobrazením smeru jazdy a funkciou preťaženia, nosnosť výťahu,  zobrazením telefónnych čísel na servisnú firmu, tlačidlo ALARM, tlačidlo STOP, núdzové osvetlenie v prípade výpadku elektrickej energie, komunikačné zariadenie spojené s 3G modulom ( komunikátor a 3G modul zabezpečuje komunikáciu uviaznutej osoby v kabíne s pracovníkmi našej firmy prostredníctvo GSM siete)
  • Vonkajšie tlačidlové ovládače (tlačidlá s optickým potvrdením voľby, LED zobrazovač polohy
  • Inštalácia strojovne (napájacie káble pre prvky umiestnené v strojovni výťahu, hlavný vypínač, osvetlenie strojovne)
  • Inštalácia výťahovej šachty( napájacie káble pre prvky umiestnené v šachte výťahu, tlačidlo STOP v šachte, osvetlenie šachty)
  • Inštalácia kabíny (ohybné káble pre kabínu, svorkovnica kabíny, revízna jazda, snímače, zásuvka 220V, vážiace zariadenie)
  • Ostatné prvky (magnety a držiaky pre snímače, čistenie vodítok a montáž olejových mazníc, gong v kabíne, osvetlenie strojovne)

 

Výhody rozvádzača s frekvenčným meničom:

Úspora elektrickej energie o 30-40% (oproti bežnému rozvádzaču)

Plynulosť rozbehu a dobehu výťahového stroja a kabíny

Vysoká presnosť zastavovania výťahovej kabíny v stanici

Zníženie opotrebovanosti výťahového stroja a predĺženie jeho životnosti

Značné zníženie hladiny hluku a vibrácií výťahového stroja

Zvýšenie komfortu jazdy a spoľahlivosti prevádzky

Zberné riadenie

Predĺžená záruka na frekvenčný menič

Potrebujete modernizovať výťah?

Kontaktujte nás!